Hakkımızda

Hakkımızda

Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Gereğince 31 Temmuz 1986 tarihinde kurulmuştur. Vakfımız Genel Sağlık Sigortası ve 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Yardım Hizmetlerini yerine getirmektedir. Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplam  28 Vakıf Personeli ile görevini ifa etmektedir. Vakfımız 5 Adet arac ile vakıf faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kapsam

*      Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile,

*      Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar,

*      Geçici olarak küçük bir yardım veya Eğitim ve Öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, kuruluşun faaliyetlerinin kapsamı içerisindedir.