Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

MAAY (Muhtaç Asker Ailelerine Nakit Yardımı) programına ilişkin usul ve esaslar, Fon Kurulu’nun 20.06.2013 tarihli ve 2013/5 sayılı kararı ile uygun görülerek, 25.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Sağlanan Yardımlar

MAAY programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

Hanede birden fazla asker olması durumunda, her bir asker için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir asker için ayrı ödeme oluşturulur. 

Başvuru

MAAY programına başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında, askerlikle ilgili belgeler de dâhil olmak üzere, herhangi başka bir belge istenmez.

MAAY programına başvuru sırasıyla askerin resmi nikâhlı eşi, asker evli değilse önce annesi, o da yoksa babası tarafından yapılır. Kendisi asker olan kişi başvuru yapamaz. Başvuru, tercihen hak sahibinin kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki bir yakını tarafından yapılır.

SYDV’ lere yapılan başvurunun Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilebilmesi için, askerde olan kişinin “Sevk Tarihi” bilgisinin BSYHBS (Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi ) üzerinden görüntülenebiliyor olması gerekmektedir. Sevk tarihi bilgisi görüntülenemeyen kayıtlar BSYHBS’ de başvuru konumunda kalır ve Mütevelli Heyetine aktarılamaz. Ayrıca, başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları Mütevelli Heyeti tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.

 

Genel Koşullar

Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programından faydalandırılma sırasıyla; askerin eşi, anası ve babası ile sınırlandırılmıştır. Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.

  Yardımın Mütevelli Heyeti’nce kabul edilebilmesi için, askerlik bilgisi durumunun "Sevk Edildi, Katılım Bekleniyor" veya "Silah Altında" olması gerekmektedir. Ayrıca, askerin; Er, 4 Aylık Er, 6/8 Aylık Er hizmet türüne sahip olması gerekmektedir.

Askere giden kişinin yakını hükümlü ve tutuklu ise; iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.  

Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından, MAAY programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.

Bu yardım programından sırasıyla eş, ana ve baba faydalandırıldığı için, bunlardan herhangi birisinin gaipliğine mahkemece karar verilmiş olması halinde, yardım programından faydalanma sırası gaip olandan sonraki kişiye geçer.