Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı

Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı

“Doğal Gaz Tüketim Destek Programı” kapsamındaki başvurular, halihazırda doğal gaz arzı sağlanan 603 ilçede ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunup e-Devlet Kapısı erişimi olan herkes tarafından yapılabilecektir.

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
a) Türk vatandaşı olması,
b) E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
c) Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
d) İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
e) Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
f) Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

Bakanlık tarafından belirlenen ön eleme kriterlerini sağlamış olan başvuru sahiplerinin başvuru sürecinde beyan ettiği bilgileri doğrulamak ve hak sahipliğine ilişkin değerlendirme sonrası karara bağlanmak üzere ilgili SYD Vakıflarına görev düşürülecektir.
Söz konusu destek; yapılan başvuru doğrultusunda, doğal gaz arzı sağlanan il/ilçelerdeki 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda oldukları, SYD Vakıflarınca belirlenen hak sahibi hanelere tahsisat yapılarak, hak sahibinin resmi ikamet adresine kayıtlı mesken abonelik türüne haiz faturanın PTT şubelerinde ibrazı karşılığı yapılan tahsisatın kullandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Vatandaşlarımızın, dönemlik olarak belirlenen destek tutarından faydalanabilmeleri için başvuruların açıldığı dönemlerde e-Devlet Kapısı üzerinden Doğal Gaz Tüketim Destek Programına yeniden başvurmaları ve SYD Vakıfları tarafından da bu başvuruların kabul/red şeklinde sonuçlandırılması gerekmektedir.  Destek tutarları yılda 2 kez yapılmaktadır.

* Destek programından yararlanacak hak sahibi, istisnai haller dışında, PTT şubesine giderek geçerli bir kimlik belgesi ve ikamet adresine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartını ibraz etmek suretiyle söz konusu destekten faydalanabilecektir.

* Destek programı kapsamında ibraz edilen doğal gaz faturalarının hak sahibinin ikamet adresine kayıtlı olması şartı aranacaktır.

* Hak sahibine sağlanan destek tutarı, ödeme hesabında 6 ay süreyle tutulup 6 ay içinde kullanılmayan destek tutarları Fon ödeme hesabına iade olduğundan hak sahibi kişiler tarafından kullanılmayan tutarlar geri talep edilemeyecektir.
* Fon adına PTT nezdinde açılmış olan destek programı ödeme hesabından hak sahibi için belirlenen tutara kadar yapılan tahsisatın kısmen kullanılması halinde kalan tutar bir sonraki ödemesinde kullanılmak üzere devredilecektir.

* Aynı hanede birden fazla ailenin bulunması durumunda, her bir aile için haneye birden fazla doğal gaz tüketim desteği sağlanmayacaktır.

* Başvuru ve ödeme tarihleri e-devlet üzerinden kontrol edilebilmektedir.