Şartlı Lohusalık Takibi Ödemesi

Şartlı Lohusalık Takibi Ödemesi

Şartlı lohusalık takibi ödemesi, şartlı gebelik yardım programının bir alt ödeme programı olup gebe kadınların doğumdan sonraki meydana gelebilecek sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırılması koşuluyla, ödeme hazırlanan bir yardımdır.

 

Sağlanan Yardımlar

  Şartlı lohusalık yardımı, şartlı gebelik yardım programına kayıtlı olan kadının doğumu hastanede gerçekleştirmesi şartıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, canlı/ölü doğum gerçekleştirip gerçekleştirmemesine bakılmaksızın, gerçekleştirilen doğumdan sonra Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırması koşuluyla, aylık 35 TL olmak üzere en fazla iki ay ve toplamda en fazla 70 TL ödeme yapılmaktadır.

Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları, Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

 

Başvuru

  Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişinin şartlı gebelik yardımları kapsamında başvurusunun alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’de gözükmediği durumlarda doğumun hastanede gerçekleştirildiğine dair resmi bir belge dışında herhangi bir belge istenmez.

Şartlı gebelik ya da şartlı doğum takip ödemesi kapsamında hak sahibi olmayan ve yardım programına ilk defa başvuracak kişiler, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ye başvurur. Başvuru, tercihen doğum yapan kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, doğum yapan kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye de şartlı doğum yardımı yapılır.

Şartlı Gebelik Yardımında hak sahibi olan kişilerin ise, şartlı lohusalık takibi ödemesi hak sahibi olabilmeleri için ayrıca bir başvuru yapmayacaklardır. Lohusalık takip bilgisinin BSYHBS tarafından tespit edilmesi ile birlikte, şartlı gebelik yardımında hak sahibi olan kişi, otomatik olarak şartlı lohusalık takibi ödemesi için hak sahibi olacaktır.

Başvuru şartları ile ilgili diğer hususlar, şartlı gebelik yardım programıyla aynıdır.  

 

Yardımın Başlangıcı

Bu yardım programı, yeni başvuran kadınlar için de, hâlihazırda şartlı gebelik ya da şartlı doğum hak sahibi olan kadınlar için de BSYBHS tarafından doğumun hastanede gerçekleştiği bilgisinin ya da herhangi bir lohusalık izlem takibinin gerçekleştirildiğine dair bilginin tespit edilmesi ile doğumun yapıldığı tarihten itibaren otomatik olarak başlatılır.

 Ödeme Hesaplama Başlangıç Tarihi (Yardım Başlangıç Tarihi)

Şartlı lohusalık takibi ödemesinin ödeme hesaplama başlangıç tarihi, hastanede gerçekleştirilen doğuma ait tarihtir. 

Doğumdan sonraki bütün takip ve izlemlerini yerine getiren hak sahiplerine iki aylık, doğumdan sonraki ilk aya ait takip ve izlemlerini yaptırmayan ancak ikinci ay takiplerini yaptıranlara ise ikinci aya ait bir aylık tutarda ödeme hazırlanır. Yeni hak sahibi olan kişilere ilk ödemeleri, sistemdeki kabul edilme tarihinin mevcut döneme ait ödeme hesaplama işlemleri başlangıç tarihinden önce olması kaydıyla, takip eden ilk ödeme döneminde yapılır. Ancak, ödemeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek aralıklarda geriye dönük hesaplanabilir.  Genel Müdürlük tarafından belirlenecek parametrelere göre geriye dönük hesaplanmayan takip ayları için şartlar yerine getirilmiş olsa da hak sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz.

Ödeme hesaplama aralıkları ve geriye dönük hesaplanacak takip ayları konusundaki değişiklikler Genel Müdürlük yetkisindedir. 

 

Yararlanma Şartları

Şartlı lohusalık yardım programından faydalanacak kadının, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takip ve izlem dönemlerinde, sağlık kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Buna göre, lohusa kadına yapılacak sağlık takip ve izlemler şu şekildedir;

Doğumu takiben hastanede 0-1 saatleri arasında 1. izlem;

Doğumu takiben hastanede 1-6 saatleri arasında 2. izlem;

Doğumu takiben hastanede 6-24 saatleri arasında 3. izlem;

Lohusa taburcu olduktan sonra evde veya sağlık kuruluşunda doğumu takiben 2-5 Günler arasında 4. izlem;

Doğumu takiben 13-17 günler arasında 5. izlem;

Doğumu takiben 30-42 günler arasında 6. izlem olmak üzere

Lohusalık boyunca Sağlık Bakanlığı Sağlık Net sistemindeki toplam 6 izlem takibi bilgileridir. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izlemlere göre, BSYHBS üzerinden Sağlık Net takip parametreleri oluşturulmuştur.

Şartlı lohusalık takibi ödemesi yardımı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izlem takipleri ve hak edilecek ödeme miktarları aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Anlaşılacağı üzere, gebe bir bayan için toplam iki adet izlem bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi; doğumun yapıldığı tarihten başlayıp doğumun yapıldığı tarihten itibaren iki aylık sürenin sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Doğum yapan bir bayan, bu ilk beş takipten en az bir kere kendisi için sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

İkinci izlem; doğumun yapıldığı tarihi izleyen ikinci ayın başından başlayıp, ikinci ayın sonuna kadar olan sürede yaptırılması gereken takiptir. Doğum yapan bayan, bu sürede bir kere kendisi için sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

Şartlı lohusalık yardım programından, bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar, en fazla 70-TL (2 izlem X 35 TL= 70 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olan sağlık izlem takibi aralıkları Sağlık Bakanlığı usul ve esasları çerçevesinde belirlenmekte olup, aralıklar üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak değişiklikler BSYBHS’ e yansıtılır. 

Şartlı gebelik sağlık yardım programı, hak sahibi kadının sağlık takiplerinin yapılma durumuna göre ödeme yapılan şartlı bir yardım programı olup, sistemde yardım programı için hak sahibi olmak düzenli ödeme almayı garantilemez.

 

Yardımın Feshedilmesi, Durdurulması ve Yeniden Başlatılması

Şartlı lohusalık takibi ödemesinin feshedilmesi, durdurulması ve yeniden başlatılması hususları şartlı gebelik yardımı şartları ile aynıdır.