ŞEFKAT ELİ PROJESİ

2019 Yılı Projeleri

ŞEFKAT ELİ PROJESİ

Proje Sorumlusu: Tarsus SYDV
Proje Bölgesi: Tarsus
Başlangıç Tarihi: 2018-08-18
Bitiş Tarihi: 2019-03-23
Proje Alanı: Tarsus
Toplam Bütce: 12000 TL
Proje Ortakları:

Vakfımız 3294 sayılı kanun kapsamında Sosyal Hizmet Projeleri yapmaktadır. Bu kapsamda vakfımız yardımlarından yararlanmakta olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına en etkili ve hızlı çözümü üretip, uygulamaya koymak ve günlük yaşantısına devam edebilmesini sağlamak amacıyla “Şefkat Eli” projesi başlatılmıştır.

Gelişen toplumda kültürel yozlaşma, toplumun yardımseverlik bilincini yitirmesine, aile ve komşuluk bağlarının zayıflamasına yol açmaktadır. Bu durum bireylerin toplumdan kopmasına, yalnızlaşmasına ve sorunları ile mücadelede yetersiz kalması bireylerin profesyonel destek alma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

          Bu ihtiyaca binaen uzman personelimiz ile yapılan hane ziyaretleri sonucunda gözlemlenen sorunların çözümüne yönelik işlemler yapılmaktadır.

          Projemiz süresince;

  • Bireyin geçmişteki güçlü yönlerini harekete geçirip sorunlarıyla baş etmede etkili çözüm yolları bulmak,
  • Her aşamada vatandaşla iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesi yalnızlık ve terk edilmişlik duygusunun yaşanmasının önüne geçmek,
  • Psikolojik ve sosyal uyumu sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak,
  • Yeni bir yaşam ve gelecek planı oluşturmalarında destek olmak,
  • Yaşamlarında kendi denetimlerinin olduğu duygusunu geliştirip arttırmak,
  • Vakfımızdan yardım almakta olan kanser hastaları, ağır engelli ve engellinin bakıcıları mağdur durumda olan yaşlılar, şiddet mağduru kadınlar, parçalanmış aile çocukları, doğal afetler ve yangın sonucu mağdur olan aileler, evsiz vatandaşların mevcut ihtiyaçlarına kısa vadede hızlı çözümler bularak mağduriyetlerinin giderilmesi,
  • Proje kapsamındaki vatandaşlarımızın kısa vadedeki ihtiyaçları karşılandıktan sonra, uzun vadede topluma adapte olmaları, sosyalleşmeleri, günlük yaşamlarını kendi kendilerine idame ettirebilmeleri amaçlanmaktadır.

          Projemizin devam edeceği 9 ay boyunca hedef kitlemizdeki vatandaşlarımızın sorunları tespit edilip, buna yönelik gerekli işlemler başlatılarak, ilgili kurumlara yönlendirmesi yapılıp, ihtiyacına yönelik psiko-sosyal destek verilecektir.

DİĞER PROJELERİMİZ